Krótkopowěsće (07.08.19)

srjeda, 07. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Přepytuja w sprjewinym měsće

Budyšin. Statny škit přepytuje w Budyšinje přećiwo satiriskej stronje Die Partei. Kaž Zhorjelski decernat zdźěla, bě wona na wólbnych plakatach motiw z hokatym křižom a tuž symbole, spřećiwjace so wustawje, wužiwała. Znajmjeńša 18 plakatow su w Budyšinje wotstronili. Tuchwi­lu pruwuja, hač jedna so wo njeskutk abo wo wuměłsku swobodu.

Za nowe dźěłowe městna

Choćebuz. Hač do lěta 2021 chce rentowa zawěsćernja Knappschaft-Bahn-See w Choćebuzu 140 nowych dźěłowych městnow wutworić. To připowědźi wčera zwjazkowy minister za dźěło Hubertus Heil na wopyće we łužiskej metropoli. Knappschaft ma nowe nadawki Europskeho socialneho fondsa (ESF) přewzać. Klětu maja hižo prěni 45 ludźo w Choćebuskej zawěsćerni dźěłać započeć.

Ćećorki wohrožene

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND