Krótkopowěsće (14.08.19)

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Jamu wěsće wobhospodarjeć

Berlin/Choćebuz. Skoržićelej Němska pomoc přirody (DUH) a Zelena liga witatej wčerawši wukaz braniborskeho krajneho zarjada za hórnistwo, zo maja so na „wěstotne wobhospodarjenje“ Janšojskeje jamy přihotować. Wobhospodarjer LEAG so na hotuje, zo njemóža dale bruni­cu wudobywać. Pozadk stej mało dnowneje wody a zničenje wokolnych bahnow přez jamy. Přećiwo tomu běštej DUH a Zelena liga skoržiłoj.

Dnjowe poskitki za šulu rozšěrić

Lipsk. Sakski Zwjazk za cyłodnjowsku šulu je so do wólbow krajneho sejma z wosom prašenjemi na strony wobroćił. Nimo AfD a Swobodnych wolerjow su wšitke strony wotmołwili. Nimale wšitke su za to, cyłodnjowske poskitki přichodnje bóle podpěrać.

Drježdźanske lětanišćo prědku

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND