Krótkopowěsće (11.09.19)

srjeda, 11. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Šula a digitalna demokratija

Drježdźany. Mjez třomi sakskimi wyšimi šulemi a dwěmaj gymnazijomaj chce Wojerowska Wyša šula „Při planetariju“ zwoprawdźić projekt za wjace medijoweje kompetency „Šula a digitalna demokratija“. Z 33 šulow, kotrež běchu so požadali, je tež Wyša šula Arthura Kieslinga w Kinsporku, kotraž so cyłe lěto z tematiku zaběra. Zaměr projekta je, šule za digitalnu změnu sylnić a je při spěchowanju digitalneje šulskeje kultury podpěrać.

Třěcha před kupnicu so paliła

Rakecy. Před kupnicu w Rakecach je so minjenu nóc třěcha paliła, pod kotrejž stejachu nakupowanske wozyčki. Prawdźepodobnje běchu ju njeznaći zapalili, kaž rěčnik policije zdźěli. Wohnjowi wobornicy woheń zhašachu. Nichtó so njezrani. Policija pad nětko přepytuje.

Uniwersity woblubowane

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND