Krótkopowěsće (24.09.19)

wutora, 24. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Twarske płoniny podróšene

Kamjenc. Płaćizna za twarske płoniny w Sakskej je so loni porno lětu 2017 přerěznje wo 30 procentow zwyšiła, kaž statistiski krajny zarjad w Kamjencu zdźěla. Kupcy mějachu za kwadratny meter přerěznje 71 eurow nałožić. Najpřihódniša płaćizna bě z 25 eurami na kwadratny meter w Zhorjelskim wokrjesu. Dźesać razow telko, 254 eurow, mějachu w měsće Lipsku płaćić.

Komorje: Zakoń wudospołnić

Choćebuz. Choćebuska a Drježdźanska rjemjeslniska komora sej žadatej, wudospołnić zakoń wo skrućenju struktury za brunicowe regiony. Dorazna strukturna změna we Łužicy móže so jenož radźić, hdyž stej rjemjesło a srjedźny staw sobu zapřijatej, rěka w lisće wobeju komorow zwjazkowemu hospodarskemu ministrej Peterej Altmaierej (CDU) a frakciskim šefam w zwjazkowym sejmje zastupjenych stron.

Klopp swětowy trenar lěta

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND