Krótkopowěsće (17.10.19)

štwórtk, 17. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Žadaja sej wudospołnjenja

Choćebuz. Zastupjerjo łužiskeho hospodarstwa su sej wudospołnjenja na planowanym zakonju wo strukturnych pomocach žadali. Zwjazk ma ze zakonjom šansu, wutworić wažne powabki we wot kónca wudobywanja brunicy po­trjechenych regionach, rjekny jednaćel Łužiskeje hospodarskeje iniciatiwy Klaus Aha wčera we wuběrku zwjazkoweho sejma za hospodarstwo a energiju.

Na Ćišinskeho spominali

Pančicy-Kukow. Składnostnje 110. po­smjertnin Jakuba Barta-Ćišinskeho su so čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow wčera při pomniku basnika w „Lipju“ zešli, zo bychu na swojeho wjesnjana spominali a jeho z kwětkami počesćili. Mariana Koklina bě přitomnym wo žiwjenju a skutkowanju Ćišinskeho přednošowała. Domowinjenjo staraja so prawi­dłownje sobu wo hladanje pomnika.

Lětarsku bombu rozbuchnyć

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND