Krótkopowěsće (22.10.19)

wutora, 22. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ratarjo prostestuja

Bonn/Zhorjelc. Ratarjo z cyłeje Němskeje protestuja dźensa na wjacorych měst­nach přećiwo agrarnej politice zwjaz­koweho knježerstwa. Najwjetšu demon­straciju wočakowachu w Bonnje z 10 000 burami a 800 traktorami. W Hornjej Łužicy chcychu so z wjace hač 100 traktorami do Zhorjelca podać. Hi­banje „Krajiny zwjazuja“ kritizuje mjez druhim přiwótřenje předpisow za hnojenje.

Biskop wotstupi

Drježdźany. Wjednistwo krajneje ewangelskeje cyrkwje Sakskeje je wotstup biskopa Carstena Rentzinga akceptowało. Přičina demisije je aktualna deba­ta wo zańdźenosći Rentzinga. Mjez druhim jemu wumjetuja, zo bě jako student­ a čłon tesakowaceho zjednoćenstwa wjacore přinoški w prawicarskim časopisu publikował.

Měrowe myto fotografej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND