Krótkopowěsće (07.11.19)

štwórtk, 07. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Dyrlich w Stróži čitał

Stróža. Ze swojeje knihi „Doma we wućekach“ je Benedikt Dyrlich wčera wječor w Domje tysac hatow w Stróži (Wartha) čitał. Zarjadowar bě přirodoškitna sta­cija wuchodneje Hornjeje Łužicy. Wo swojich wosobinskich nazhonjenjach w NDR kaž tež po přewróće je so spisowaćel, dra­ma­turg, politikar a bywši šefredaktor Serbskich Nowin po čitanju hišće z nimale 20 zajimcami rozmołwjał.

Njedosahace zawěsćenje

Choćebuz. Zelena liga a Greenpeace kaž tež Klimowa alianca Němskeje krajnej knježerstwje Braniborskeje a Sakskeje doraznje namołwja, zo byštej financne zawěsćenje brunicowych naslědnych kóštow hnydom zaručiłoj. Wuchadźišćo su nowe wědomostne přepytowanja, po kotrychž njejstej tak mjenowanej profy­laktiskej dojednani krajow z koncernom LEAG kmanej naslědne kóšty zawěsćić.

Hač namołwa pomha?

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND