Krótkopowěsće (02.12.19)

póndźela, 02. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Juh a wuchod w fokusu

Lipsk. Ćežišćo klětušich Lipšćanskich knižnych wikow je literatura južneje a wuchodneje Europy. Zarjadowarjo chcedźa tak rólu krajow w zwisku z padnjenym železnym zawěškom před 30 lětami wuzběhnyć. Nowosć budźe forum „Sam myslić“, wěnowacy so spušćomnosći informacijow w digitalnym swěće. Za Myto knižnych wikow je něhdźe 400 namjetow cyłkownje 134 nakładnistwow dóšło.

Chrupalla kopředsyda AfD

Braunschweig. Na stronskim zjězdźe AfD w Braunschweigu wuzwolichu Zhorjelčana Tina Chrupallu za kopředsydu. Hižo wot lěta 2017 je wuwučeny moler čłon zwjazkoweho sejma. 44lětny Chrupalla naslěduje Alexandera Gaulanda, kiž bě Zhorjelčana namjetował. Tamny wicenawoda je Jörg Meuthen.

Forum FUEN w Němskej

Podstupim. Mjeztym štwórty forum FUEN mjeńšinowych regionow zarjaduja 11. a 12. decembra w Podstupimje. Tematiske ćežišćo schadźowanja, kotrež wotměje so w twarjenju krajneho sejma, budu demografiske wužadanja, kónc wotchada wysokokwalifikowanych dźěłowych mocow resp. iniciatiwy nawrótnikow do mjeńšinowych kónčin. Forum je wšěm zajimcam přistupny.

Štwórćfinalne hry wulosowali

Ramnow. W połčasu hry wokrjesneje wyšeje ligi mjez Drohotku Ramnow a mustwom Hornim krajom/Sprjewja wulosowachu wčera sćěhowace štwórć­finalne duele wokrjesneho pokala Za­podołužiskeho koparskeho zwjazka: Kins­pork/Łužnica II – Kubšicy, Wachau – Wjazońca a Großnaundorf – Ramnow. Sokoł Ralbicy/Hórki změje domjacu lěpšinu přećiwo Hornjemu krajej/Sprjewja.

Bratraj Bø dobyłoj

Östersund. Norwegčan Johannes Thingnes Bø, najlěpši biatlet zašłeho lěta, nawjazuje tež w nowej sezonje na swoje lońše wukony, kotrež bě na přikład hižo na swětowych mišterstwach pokazał. Na prěnjej staciji swětoweho cupa w Östersundźe doby sprint před swojim staršim bratrom Tarjeijom Bøjom a před Rusu Matwejom Jelisejewom. Najlěpši Němc bě Johannes Kühn na 6. městnje.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND