Krótkopowěsće (15.04.20)

srjeda, 15. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenska Boršć nominowana

Drježdźany. Sakska je Kamjensku Boršć za zwjazkowy zapis imaterielneho kulturneho namrěwstwa nominowała, kaž kulturna ministerka Barbara Klepsch (CDU) dźensa zdźěli. Swobodny stat sćěhuje poručenje Sakskeho kulturneho senata w tej naležnosći. Jemu běštej integratiwny charakter a mjezykulturna tendenca Kamjenskeje Boršće rozsudnej. Požadanje zapodaštej město Kamjenc a Spěchowanske towarstwo Boršć z.t. loni.

Wirus sej dalši wopor žadał

Budyšin/Zhorjelc. W Radebergskej hladarni je dalša wosoba w zwisku z koronapandemiju zemrěła. Cyłkownje je w Budyskim wokrjesu nětko pjeć smjertnych padow. Z třomi nowonatyknjenymi je ličba inficěrowanych w Budyskim wokrjesu wčera na 297 přiběrała. W Zhorjelskim wokrjesu je jedna infekcija wjace hač dźeń do toho, dohromady bě tu wčera 224 inficěrowanych.

Na čěske protesty njedźiwali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk