Krótkopowěsće (21.04.20)

wutora, 21. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Žane nowe infekcije

Budyšin/Zhorjelc. Ličba wobkrućenych koronainfekcijow w Budyskim wo­krjesu njeje so wčera porno njedźeli powjetšiła, dokelž njejsu tón dźeń žane testy přewjedli. Dotal bu 326 korona-natyknjenjow zwěsćenych. Tuchwilu je 421 ludźi w karantenje. W Zhorjelskim wo­krjesu je ličba z 243 wobkrućenymi pa­dami dale konstantna.

Pjeć nowych sobustawow

Malešecy. Naprawy župy „Jan Arnošt Smoler“ k wožiwjenju serbskeho žiwjenja w Malešecach su so mjeztym tež ­na tamnišu Domowinsku skupinu wuskutkowali. Tam móžachu nětko pjeć młódšich nowych sobustawow třěšneho zwjazka witać, kotřiž bydla we wsy samej a w Barće. Mjez nimi je Ma­lešanski wjesnjanosta Matthias Seidel (CDU). Dwaj nowaj Domowinjanaj serbsce rěčitaj.

Hospodarstwo loni rozrostło

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • „Njewěsta njewjesta“ rěkaše ptačkowasny program Serbskeho ludoweho ansambla 2022. Pokazali su jón ansamblowcy a ansamblowče jeničce tři razy w Chróšćanskej "Jednoće" – korony dla. Tule namakaće hišće někotre fotowe impresije lětušeho ptačokwasneho pr