Krótkopowěsće (23.04.20)

štwórtk, 23. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Hladarnja dale sylnje potrjechena

Budyšin/Zhorjelc. Ličba inficěrowanych z koronawirusom je wčera w Budyskim wokrjesu z jědnaće nowonatyknjenymi na 340 rozrostła. Dźewjeć z nich su w Radebergskej hladarni zwěsćili. W Zhorjelskim wokrjesu je ze sydom nowoinfekcijemi 250 padow koronawirusa. Šěsć tajkich registrowachu w zwisku z Nišćanskej pěstowarnju.

Casnik ma noweho šefredaktora

Choćebuz. Dr. Viktor Zakar budźe wot 1. meje šefredaktor Noweho Casnika, kaž LND zdźěla. Wón přewozmje zastojnstwo najprjedy hač do kónca lěta wot Gregora Wieczoreka, kiž redakciju kónc měsaca na swójske přeće wopušći. Dr. Zakar bě wot 2013 do 2015 šefredaktor kulturneho časopisa Rozhlad a skutkowaše po tym w RCW. Klětu LND šefredaktorstwo znowa wobsadźi.

„Lotka a Sophia“ myto dobyłoj

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk