Krótkopowěsće (19.08.20)

srjeda, 19. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Čarje přepołoženej

Budyšin. Sprjewiny kolesowarski puć a ruta Serbske impresije stej we wobłuku Delnjohórčanskich hatow přepołoženej. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, je dwulětneje twarskeje naprawy dla wotrězk po hatach zawrjeny. Wobě čarje wjedźetej nětko wot Budyskeho spjateho jězora přez Chwaćicy, Wulku Dubrawu, Zdźěr a Klukš do Brězyny. Rozmysluja samo wo trajnym přepołoženju.

Sakska kritizuje namjet

Drježdźany. Namjet zwjazkoweho sejma, zakoń wo stasijowych aktach změnić, je sakska justicna ministerka Katja Meier (Zwjazk 90/Zeleni) kritizowała. Wotpohlad je, stasijowe akty w kóždym wuchodoněmskim kraju w jednym archiwje centralizować. Njejasny je přichod wotnožkow bjez archiwa w Kamjenicy a Drježdźanach. Meier žada sej, sakske stejnišća wobchować.

Rudne horiny kopate połne

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk