Krótkopowěsće (22.09.20)

wutora, 22. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Znowa smjertny pad korony dla

Budyšin. Na sćěhi korony je předwčerawšim w Budyskim wokrjesu starši pacient z předschorjenjemi zemrěł, kaž krajnoradny zarjad informuje. Ličba smjertnych padow w zwisku z koronu abo jeje dla rozrosće tak na 22. Přez kónc tydźenja zwěsćichu dalšu inficěrowanu wosobu, tak zo bě wčera 45 schorjenych. W Zhorjelskim wokrjesu sobotu a njedźelu žane změny njeběchu.

Do zastojnstwa zapokazana

Drježdźany. Psychologowka a starobna slědźerka Ursula M. Staudinger bu wčera oficialnje jako rektorka Techniskeje uniwersity Drježdźany (TUD) do zastojnstwa zapokazana. Na swjatočnym akće w awditoriju maksimumje wobdźěli so tež sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU). Staudinger dźakowaše so swojim předchadnikam „za ekscelentny zakład“ wuspěšneho přichoda TUD.

Twarja a torhaja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk