Krótkopowěsće (14.10.20)

srjeda, 14. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wotrjadaj w Kamjencu zawrjenej

Budyšin. Wo zwěsćenych dźewjeć nowonatyknjenjach z koronawirusom (cyłkownje 741) w Budyskim wokrjesu informowaše wčera krajnoradny zarjad. Ličba aktualnje schorjenych postupi wo pjeć na 143, šěsć (+3) z nich stacionarnje lě­kuja. Pozitiwneho testa sobudźěłaćerja Kamjenskeho měšćanskeho zarjadnistwa dla stej w radnicy wotrjadaj porjad a wěstota kaž tež młodźina a socialne nětko za zjawnosć zawrjenej.

Z widom na „hłownu“

Wojerecy. Hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Handrij Zejler“ budźe klětu 5. małeho róžka na žurli Wojerowskeje Kulturneje fabriki w domje, hdźež bu Domo­wina 1912 dozałožena. Tam chcedźa­ wjace towarstwam wobdźělenje zmóžnić a tohodla simultany přełožk poskićić. Dosahace rěčne znajomosće wostanu dale wuměnjenje za sobudźěło w župnym předsydstwje.

Žórło Mandawy ponowja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND