Krótkopowěsće (16.10.20)

pjatk, 16. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zarjadnistwo naprawy přihotuje Budyšin. 172 wosobow bě wčera ko­ronawirusa dla w Budyskim wokrjesu schorjenych, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Ze 103 nowoinfekcijemi w zašłych sydom dnjach steji wokrjes krót­ko do před­warnowanskeho schodźenka 105 wo­sobow. Za tajki pad trěbne dalše škitne naprawy zarjadnistwo nětko přihotuje. Na Ralbičanskej zakładnej šuli kaž tež w pě­stowarnjomaj w delnich Sulšecach a Hodźiju njejsu mjeztym žane dalše natyknjenja zwěsćili.

Tankowu granatu rozbuchnyli

Terpje. Na firmowym arealu w Terpjom su wčera 8,8-centimetersku tankowu granatu z Druheje swětoweje wójny našli. Hnydom přiwołana słužba za wotstronjowanje bojowych srědkow Bra­ni­borskeje je rozbuchnjenje na městnje postajiła. K wěstotnym naprawam słu­šeše zawrjene pasmo 300 metrow. Po wuspěšnym rozbuchnjenju su wěstotne naprawy w 16.15 hodź. zaso zběhnyli.

Češa z koronu do Němskeje?

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk