Krótkopowěsće (18.01.21)

póndźela, 18. januara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Šule dźělnje wotewrjene

Drježdźany. Po štyritydźenskej přestawce su dźensa wjele šulow w Sakskej za zakónčace rjadownje zaso wotewrěli. Nimale 50 800 holcow a hólcow tam nětko w dźělenych rjadownjach wuwučuja, zo móhli so lěpje na kónčne pruwowanja přihotować. Dźěłarnistwo GEW a wučerski zwjazk matej dźělne wote­wrjenje kubłanišćow dale wulkich infekciskich ličbow korony dla za přezažne.

Wšitko zaso po planje

Zhorjelc. Mjezy přesahowacy železniski zwisk mjez Sakskej a Pólskej wot dźensnišeho zaso po planje běži, zdźěli Krajna železnica. Jeje Trilex-ćahi jězdźa nětko mjez Zhorjelcom a Zgorzelecom a tak tež zaso z pólskeho města do Drježdźan startuja. Kónc decembra bě pólske wojewódstwo Delnja Šleska mjezy přesahowace zwiski koronapandemije dla zakazało.

Ptači kwas online

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk