Krótkopowěsće (23.02.21)

wutora, 23. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Přirada załožby wuradźowała

Budyšin. Financne połoženje Załožby za serbski lud, serbske projekty we wobłuku strukturneje změny, digitalizacija a trěbny dorost wučerjow w serbskich šulach a kubłarjow w pěstowarnjach běchu hłowne temy wčerawšeho internetneho wuradźowanja parlamentariskeje załožboweje přirady, kaž jeje předsyda přirady Marko Šiman (CDU) informuje.

Hakle krótko do termina přińć

Budyšin. Zo bychu dlěšemu čakanju zadźěwali, prosy Budyski wokrjesny zwjazk DRK ludźi, kotřiž dadźa so w Kamjenskim šćěpjenskim centrumje pře koronu šćěpić, tam hakle krótko do swojeho termina přińć. Budyski wokrjes rozprawješe wčera wo šěsć nowonatyknjenjach a pjeć smjertnych padach, incidenca wučinješe 86. Zhorjelski wokrjes měješe jednoho ze­mrěteho a incidencu 63,31.

Delnjoserbski film myto dóstał

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND