Krótkopowěsće (10.05.21)

póndźela, 10. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Farar Clemens Hrjehor zemrěł

Kamjenc. Wčera nawječor je w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana serbski měšnik Clemens Hrjehor zemrěł. 1953 rodźeny Hrjehor bě z kapłanom w Chrósćicach a Radworju, hdźež sta so 1984 z fararjom. 1997 wróći so do ród­neje Chróšćanskeje wosady jako farar. Zdobom skutkowaše jako Budyski dekan. W lětomaj 1999 a 2000 bě wón předsyda rady Załožby za serbski lud. Wot 2015 hač do me­je 2020 wukonješe farar Hrjehor w Kamjenicy nadawki propsta.

Incidenca dale wokoło 200

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su minje­ny pjatk a sobotu wo 188 natyk­njenjach z koronawirusom rozprawjeli. Techniskich dźěłow dla wčera žanoho wozjewjenja njebě, kaž z krajnoradneho zarjada rěka. Tydźenska incidenca po RKI wučinja tu dźensa 211,8. Ličba inficěrowanych je so w Zhorjelskim wokrjesu wčera wo 29 powjetšiła. Tamniša incidenca po RKI je dźensa 193,1.

Herbst načolny kandidat

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND