Krótkopowěsće (01.06.21)

wutora, 01. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Testowanski centrum přećahnył

Budyšin. Strowotniski zarjad Budy­skeho wokrjesa přeměstni so z Budyšina do Kamjenca. Tohodla přećahny tamniši testowanski centrum wot Garnizono­weje 9 na Garnizonowu 4 a je tam wot wčera­wšeho přistupny. W Budyskim wokrjesu njeběchu hač do póndźele žane dalše koronanatyknjenja, w Zhorjelskim tři. Incidenca w Budyskim wokrjesu je po RKI dźensa 66,4 a 63,3 w Zhorjelskim.

Přihotuja nowu wustajeńcu

Budyšin. Nowu wustajeńcu „Duch industrializacije“ wotewru na schodźišću Budyskeho Serbskeho domu. Widźeć budu wupłody lońšeje wuměłskeje dźěłarnički Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu. Spřihotowali su ekspoziciju pod nawodom Maje Nageloweje. W Energijowej fabrice Hórnikecy běchu lajscy wuměłcy předewšěm techniske nastroje a twary zwobraznili. Korony dla datum wotewrjenja hišće znaty njeje.

Nalětnje wožiwjenje dale traje

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk