Krótkopowěsće (07.06.21)

póndźela, 07. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wot srjedy dalše wolóženja

Budyšin. W Budyskim wokrjesu rozprawjachu wot pjatka hač do wčerawšeho wo 54 koronanatyknjenjach a pjeć smjertnych padach. Sydomdnjowska incidenca na 100 000 wobydlerjow po RKI je dźensa 36. Dokelž je hódnota znowa pod 50, budu wot srjedy dalše wolóženja. Wokrjes Zhorjelc informowaše wčera wo pjeć­ infekcijach. Incidenca tam sta­bilizuje so po RKI wot minjeneho pjatka pod 30, dźensa je wona 21,4.

Nowe jewišćo wobnowja

Podstupim/Zły Komorow. Dohromady 6,5 milionow eurow dóstanje Zło­­komorowske Nowe jewišćo za saněro­wanje a wutworjenje swojich dźěłarnjow. To zdźěli braniborske ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu minjeny pjatk w Podstupimje. Je to prěni komunalny projekt, kotryž su w Braniborskej po zwjazkowym zakonju wo sylnjenju strukturow wobkrućili.

Bydlenske mobile jara požadane

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND