Krótkopowěsće (09.07.21)

pjatk, 09. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Z nowej županku

Slepo. Diana Maticowa je nowa županka Domowinskeje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ z.t. a tak naslědnica Manfreda Hermaša, kotryž na hłownej wólbnej zhromadźiznje minjenu wutoru w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje znowa njekandidowaše. Za město­županku su delegaća Stephanie Bierholdtec wuzwolili.

Wotewru wobnowjenu synagogu

Zhorjelc. Po něhdźe tři lětdźesatki trajacym saněrowanju chcedźa póndźelu Zhorjelsku synagogu jako „Kulturny forum Zhorjelska synagoga“ znowa wote­wrić. Hosćo swjatočneho akta budu mjez druhim społnomócnjena zwjazkoweho knježerstwa za kulturu a medije Monika Grütters (CDU), sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a předsyda Drježdźanskeje židowskeje wosady Michael Hurshell.

Incidenca nimale na nuli

Budyšin/Zhorjelc. Hač do wčerawšeho su w Budyskim wokrjesu tři nowe na­tyknjenja z koronawirusom zwěsćili. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je tu dale 2,0. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu dalšu infekciju re­gi­strowali. Incidenca tam je po wobličenju RKI 0,4.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk