×

Powěsć

Failed loading XML...

Krótkopowěsće (22.09.21)

srjeda, 22. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zaso smjertny pad

Budyšin. W Budyskim wokrjesu rozprawjachu wčera wo 15 natyknjenjach z koronawirusom a wo jednym smjertnym padźe. Wot 229 schorjenych lěkuja sydom w chorowni. Incidenca tu po RKI je dźensa ze 40,9 třeći dźeń za sobu wyša hač 35. Za Zhorjelski wokrjes podawa RKI incidencu 20,4. Tež tam informowachu wčera wo 15 nowoinfekcijach.

Dźeń wotewrjenych duri njebudźe

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je lětuši dźeń wotewrjenych duri wotprajiło. Kaž w nowinskej zdźělence domu rěka, „tuchwilne połoženje tajke zarjadowanje njedowola. Wěstotne wotstawki njehodźa so za jewišćom, w magacinach a na chódbach dodźeržeć. Ćežkeje wutroby smy so tuž rozsudźili 3. oktobra planowane zarjadowanje wupadnyć dać.“

Doba zapodaća so kónči

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND