Krótkopowěsće (09.11.21)

wutora, 09. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace stacionarnych pacientow

Budyšin/Zhorjelc. „Štwórta žołma“ ko­rona­­pandemije wuskutkuje dźeń a wjace natyknjenjow. Incidenca w Budyskim wokrjesu je po Roberta Kochowym instituće (RKI) dźensa 645,3. Tuchwilu 99 pacientow stacionarnje (+14) lě­kuja, dwaj staj zemrěłoj. W Zhorjelskim wokrjesu wučinja incidenca po RKI aktualnje 581,1. Tam so w chorownjach wo 119 pacientow (+27) staraja.

Rěča wo folkloriadźe

Budapest. Mjezynarodna organizacija za přewjedźenje folklornych festiwalow (CIOFF) je jubilejny 50. kongres zahajiła. W Budapesće rozjimuje hač do pjatka do­hro­mady 145 wobdźělnikow z 49 čłonskich krajow mjez druhim nutřkowne naležnosće organizacije a chartu za dźěćacu folkloriadu, kaž jednaćel Domowiny a serbski delegat Marko Kowar zdźěli.

Pruwuja 66 projektowych idejow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk