Krótkopowěsće (05.04.22)

wutora, 05. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Ukrainjanka wuwučuje

Worklecy. Na Worklečanskej zakładnej šuli „Michał Hórnik“ wuwučuje wot dźensnišeho Ukrainjanka. Wučerka, kotraž dyrbješe z domizny ćeknyć, wuwučuje předewšěm štyrjoch šulerjow, kotřiž hižo na tutu šulu chodźa, w jich maćeršćinje. Wona je wukubłana pedagogowka za zakładne šule. Sama wuknje wona ze šulerjemi w regularnej wučbje němčinu.

Poda so lětsa na wuměnk

Wojerecy. Wot lěta 2000 organizuje Carmen Hoffmann Wojerowske hudźbne dny. Lětuši 55. festiwal je za nju zdobom čas rozžohnowanja. W awgusće poda so w Serbskim wučerskim wustawje w Budyšinje wukubłana na wuměnk. Jeje naslědnica je Christiane Vogel, kotraž hižo wjele lět dorostowe wubědźowanje „Młodźina hudźi“ organizuje.

Mjenje natyknjenjow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND