Krótkopowěsće (10.08.22)

srjeda, 10. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo planam knježerstwa

Bórkowy. W běhu jeno jeničkeho měsaca je peticiju “Błóta su swětowe kulturne namrěwstwo, nic swětowe dźiwiznowe herbstwo“ wjac hač 4 000 ludźi podpisało. Z njej protestuja wobydlerjo přećiwo planam Braniborskeho knježerstwa, w biosferowym rezerwaće Błóta wulke płoniny jako dźiwiznu woznamjenić. Woni njeboja so jeno škodow za přirodu, ale tež hospodarskeho ruina. 24. awgusta chcedźa wobydlersku iniciatiwu załožić.

Za dobru klimu kolesować

Budyšin. Wot 5. do 25. septembra wobdźěli so město Budyšin znowa na akciji „Kolesować po měsće“. Město namołwja wobydlerjow sobu činić a w akciskim času tak husto kaž móžno wšědnje po puću na dźěło, do šule abo tež w dowolu koleso wužiwać a tak kilometry za swój team a Budyšin zběrać. Přizjewjenje je móžne pod: .

Produkciju chcedźa rozšěrić

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND