Krótkopowěsće (09.09.22)

pjatk, 09. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Šiman so w LND wobhonił

Budyšin. Na městnje je so zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman (CDU) dźensa w Ludowym nakładnistwje Domowina wo aktualnje přiwótřenym połoženju informował. Z jednaćelom Symanom Pětrom Cyžom je Šiman mjez druhim wohroženje Serbskich Nowin jako wječornik rozjimał, so za trěbnej podpěru LND wobhonił a na to tež na krótku wuměnu myslow w redakciji pobył.

Powerserb wotprajeny

Wotrow. Lětuše wubědźowanje Powerserb we Wotrowje bu wotprajene. Jako přićinu mjenujetej zarjadowarjej, młodźinski klub a Serbske młodźinske towarstwo Pawk, zo njejstej „w młodźinskich cyłkach motiwaciju zwěsćiłoj, sobu skutkować“. Zdźěla njejstej ani „wotmołwu młodźinskich klubow dóstali“, kaž w zhromadnej nowinarskej zdźělence rěka.

Změna na čole

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND