Krótkopowěsće (01.11.22)

wutora, 01. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Połdra tysac přihladowarjow

Chróšćicy. Na cyłkownje pjeć wupředatych předstajenjach přewažnje wot dźěći a młodostnych zwoprawdźeneje spěwohry „Z Tobu – Bohu swjećene lěto“ w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ zličichu dohromady něhdźe 1 500 wopytowarjow. Hłowna organizatorka Sabina Lanzyna a komponist Měrćin Weclich běštaj po poslednim předstajenju wčera z wothłosom „přewšo spokojom“.

Druhi najćopliši oktober

Offenbach/Drježdźany. Lětuši oktober je w Sakskej po nachwilnym wuhódnoćenju Němskeje wjedroweje słužby (DWD) druhi najćopliši po zahajenju wjedrowych zapisowanjow. Přerězna temperatura bě 12,2 stopjenjej celsiusa. Ćoplišo běše jenož w lěće 2001, hdyž zwěsćichu přerěznu temperaturu 12,4 stopjenjow celsiusa, kaž DWD wčera informowaše.

Swětowy kongres cymbalistow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND