Krótkopowěsće (03.11.22)

štwórtk, 03. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kulturny potencial rozjimali

Slepo. Župa Jakub Lorenc-Zalěski je we wobłuku wčerawšeje bjesady w Slepom wo přichodźe Serbskeho kulturneho centruma diskutowała. Něhdźe 30 čłonkow a čłonow je sej potencial w swojej kón­činje wuwědomiło, wuzběhujo mjez druhim mnohe aktiwne towarstwa, dudakowy festiwal a wubědźowanje wo najlěpši warjeny twarožk lěta.

Dotal žanych dopóznaćow

Budyšin. Po palerskim nadpadźe na planowany kwartěr za ćěkancow „Sprjewiny hotel“ minjeny pjatk w Budyšinje wobšěrne přepytowanja traja. Kaž krajny kriminalny zarjad (LKA) informowaše, njeje žanych nowych dopóznaćow skućićelow nastupajo. Tuchwilu su zwěsćowarjo přičiny wohenja městnosć přepytowali a slědy zawěsćili, praji rěčnica LKA wčera na naprašowanje.

Za demokratiju a integraciju

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND