Krótkopowěsće (30.11.22)

srjeda, 30. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Žadaja sej wjace serbšćiny online

Podstupim. Rada za naležnosće Serbow Braniborskeje je sej na posedźenju wutoru žadała, zo by kubłanske ministerstwo z pomocu digitalizacije małe online-skupiny serbsce wuknjacych šu­lerjow po cyłym serbskim sydlenskim rumje zmóžniło. Nimo toho je so pjeć kandidatow za załožbowu radu předstajiło, srjedź januara chce rada dweju rjadneju čłonow a dweju zastupjerjow wolić.

Sćěhi njewěstosćow widźomne

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w nowembrje 17 571 bjezdźěłnych, 371 wjace hač w oktobrje. Kaž Budyska wotnožka zwjazkoweje agentury za dźěło dźensa informuje, tudyše dźěłowe wiki dale stabilne wostanu. Sćěhi hospodarskich njewěstosćow pak su widźomne. Wjace předewzaćow so zaso na krótkodźěło přihotuje a dźěłodawarjo so čujomnje wróćo dźerža personal přistajić.

Miliony nowych štomow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND