Krótkopowěsće (26.01.23)

štwórtk, 26. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Serbska rěčna hodźina w radnicy

Wojerecy. Prěnja oficialna rěčna hodźina społnomócnjeneje za serbske naležnosće města Diany Karboweje wotměje so w kooperaciji z Domowinu přichodny štwórtk wot 14 do 18 hodź. w radnicy – kaž wotnětka kóždy prěni štwórtk měsaca. Přizjewjenje njeje trěbne. To bu na posedźenju serbskeje přirady pod nawodom Evelin Graf wozjewjene, na kotrymž bě tež wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) přitomny.

Jutrownej wubědźowani zahajili

Budyšin. Towarstwo Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu informuje, zo wuhotuje znowa wubědźowani wo najrjeńše serbske jutrowne jejka. Dorosćeni móža swoje kolekcije po třoch w tradicionalnych technikach wudebjenych jejkach wotnětka hač do 24. februara zapodać, dźěći a młodostni maja za to hač do 17. apryla chwile.

Muzej z nowym direktorom

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND