Krótkopowěsće (02.02.23)

štwórtk, 02. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Protest krajny sejm dosćahnył

Drježdźany. Protest přećiwo wudobywanju šćerka w lěsu Łužničanskeje hole je wčera Sakski krajny sejm dosćahnył. W debaće wo klimyneutralnym twarjenju, nastorčenej wot Zelenych, je politikar Lěwicy Marco Böhme kritiku swojeje strony na přede­wzaću wobnowił. „Trěbne su nětko dialog a rozmołwy, zo njeby k namócnemu rumowanju přišło“, rjekny wón z widom na wobsadźerjow štomow.

Kemše za Alojsa Andrickeho

Drježdźany. Składnostnje 80. po­smjertnin Alojsa Andrickeho so jutřiši pjatk w Drježdźanskej katedrali kemše z biskopom Heinrichom Timmereversom wotměja. Kapałnicy je hudźbnje wobrubja, na spočatku budźe modlitwa při relikwiji zbóžnoprajeneho martrarja w nabóčnym wobłuku cyrkwje. Kemše móžeš tež wot 18 hodź. na youtube-kanalu biskopstwa sćěhować.

Dom zaso „w čěskich rukach“

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND