Krótkopowěsće (17.03.23)

pjatk, 17. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Zaso wjace turistow w jězorinje

Zły Komorow. Loni je so wjac turistow do Łužiskeje jězoriny podało hač do pandemije. 2022 zličichu 848 735 přenocowanjow, to je 1,7 procentow wjac hač 2019. Přirunujo z lětom 2021 je běrow Turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina w Złym Komorowje stopnjowanje wo 21,8 procentow wobkedźbował.

Kupnicu w Lipsku tola njezačinja

Lipsk. Kupnicu „Galeria Karstadt Kaufhof“ w Lipsku porno njedawnej připowědźi (SN su rozprawjeli) tola njezačinja. To samsne płaći za wotnožki w Bayreuće, Erlangenje, Oldenburgu a Rostocku. Po aktualnym stawje změje 47 filialow předawać přestać, 82 stejnišćow móže wostać. Korektura je tež wuslědk jednanjow z wobsedźerjemi domow wo nišu podruž.

Na lětanišćo z ćahom

Praha. Hižo wot 1990tych lět je w Čěskej rěč wo potrjebje natwara moderneho železniskeho zwiska na Praske lětanišćo. Nětko skónčnje twarić započnu. Čara w hódnoće dweju miliardow eurow zwjaza centrum čěskeje stolicy nic jenož z lětanišćom Václava Havela na zapadnej mjezy města, ale tež z městom Kladnom z nimale 70 000 wobydlerjemi. Nowu železnicu chcedźa w lěće 2030 za wobchad přepodać.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND