Krótkopowěsće (13.04.23)

štwórtk, 13. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Insolwenca hrozy

Zhorjelc. Gerharta Hauptmannowe dźiwadło Zhorjelc-Žitawa wojuje z masiw­nymi financnymi problemami. „Zwyšenja tarifow kaž tež inflacije dla pobrachuje našemu domej lětsa 1,3 miliony eurow“, rjekny intendant Daniel Morgenroth w interviewje ze sćelakom MDR. Hišće wjace lutować njemóža. Bjez přidatneje financneje pomocy „je insolwenca k štwórtemu kwartalej prawdźepodobna“.

Chcetej na „hłownej“ porěčeć

Budyšin. Połdra tydźenja do hłowneje zhromadźizny Domowiny předležitej zarjadej dwě přizjewjeni za diskusiju. Kaž třěšny zwjazk wčera zdźěla, chce so Maćica Serbska k temje „Serbska hymna“ wuprajić. Dale planuje kubłanski wuběrk Domowiny přinošk, wěnowacy so falowacym móžnosćam nałožowanja serbšćiny zwonka kubłanišćow.

80 000 eurow za wuměłcow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND