Krótkopowěsće (19.04.23)

srjeda, 19. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Za festiwal pytaja přewodnikow

Budyšin. Přihotowanski wuběrk Mjezynarodneho folklorneho festiwala Łužica po swojim wčerawšim posedźenju informuje, zo je so dotal hižo něhdźe 800 šulerkow a šulerjow za jim wěnowanej wosebitej předstajeni w Budyšinje přizjewiło. Zarjadowani stej z tym nimale wuknihowanej. Dale wuběrk zdźěla, zo přijimuja hišće přizjewjenja zajimcow, kotřiž hudźbnu skupinu přewodźeja.

Pućowanske kóšty přewysoke

Drježdźany. Sakske statne knježerstwo je loni kóšty za pućowanje we wysokosći 443.000 € měło. Tuta wysoka ličba wuwabi raznu kritiku sakskeho zwjazka płaćerjow dawkow. Prezident zwjazka porokowaše ministerki a ministrow za jich njepoměrne wudawki. Hač maja nałožowane pjenjezy woprawdźity wužitk, njeda so dopokazać. Najwyše wudawki měješe pječa hospodarski minister Dulig.

Praski hród bóle přistupny

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND