Krótkopowěsće (26.04.23)

srjeda, 26. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wučbne myto Sakskeje

Drježdźany. Sakske ministerstwo za wědomosć je Wučbne myto Sakskeje wuwołało. Z tym chcedźa wusahowace docentki a docentow počesćić, kotřiž wuč­bnu maćiznu z nowymi, mudrymi idejemi a konceptami posrědkuja. Myto ma so dwulětnje spožčić wuwučowacym, jednotliwcam a skupinam, na uniwersitach, wysokich šulach w swobodnym staće a na powołanskej akademiji Sakskeje.

Minister wopyta Chrósćicy

Kamjenc. Na přeprošenje zapósłanca krajneho sejma Alojsa Mikławška (CDU) wopyta nutřkowny minister Sakskeje Armin Schuster (CDU) přichodny pjatk sportowe zjednoćenstwo Chrósćicy, zo by so wo stawje přihotow na Europeadu 2024 wobhonił. Rozmołwjeć chce so z trenarjemi a zamołwitymi zjednoćenstwa kaž tež z pjeć předsydami dwurěčnych sportowych towarstwow zarjadniskeho zwjazka.

Hackerojo produkciju haća

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND