Krótkopowěsće (10.05.23)

srjeda, 10. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Na festiwalu spěwała

Halle. Delnjoserbska spěwarka Lena Hauptmannojc je wčera wječor na 18. festiwalu Woman in Jazz w Halle nad Solawu wustupiła a tež wjacore delnjoserbske spěwy zanjesła. Studowana jazz- a pop-spěwarka je loni na samsnym festiwalu loni dobyła 2. myto publikuma mjez 22 wobdźělnikami z cyłeje Europy a z tym składnosć tam lětsa koncertować.

Seminar MENS klětu we Łužicy

Budyšin. Serbske młodźinske towarstwo Pawk wuhotuje klětuši jutrowny seminar MENS, Młodźiny europskich narodnych skupin. To su sobustawske organizacije na swojej wurjadnej hłownej zhromadźiznje kónc tydźenja jednohłósnje wobzamknyli. Tak witaja młodźi Serbja na 60 młodostnych z cyłeje Europy do sprjewineho města. Nimo dźěłarničkow k mjeńšinowym temam je tež mały wulět po Łužicy předwidźany.

Kniha pohonja kreatiwni być

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND