Krótkopowěsće (16.05.23)

wutora, 16. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Serwisowy běrow zaručeny

Wojerecy. Sakski nutřkowny minister Armin Schuster (CDU) je wčera we Wojerecach zdźělenku wo dalšim spěchowanju serwisoweho běrowa za serbšćinu w komunalnych naležnosćach hač do kónca lěta 2024 nošerjej Domowinje přepo­dał. Město Kulow je 3 500 eurow za restawrowanje wobškodźenych swjatych křižow dóstał.

Serbska filmowa koordinatorka

Choćebuz. Filmowča Angela Šusterec je koordinatorka za Syć serbskich filmowcow. Wot 10. meje znajerka sceny hižo w tutym zastojnstwje skutkuje. Jeje hłowne nadawki su, so wo syć filmowcow a jich poradźowanje starać. Dale chce wona zetkanja dźěći organizować, ze Serbskim institutom přehlad hižo nawjerćanych filmow zestajić a webstronu syće znowa wuhotować kaž tež wobstajnje aktualizować.

Sudetscy Němcy a Čěska

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND