Krótkopowěsće (23.05.23)

wutora, 23. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Załožbowa rada konstituowana

Budyšin. Rada Załožby za serbski lud za dobu 2023–2027 je so dźensa we wobłuku nalětnjeho posedźenja gremija w Budyskim Serbskim domje skonstituowała. Za noweho předsydu su radźićelki a radźićeljo Marka Kowara wuzwolili, kiž naslěduje Susann Šenkec. Jeho prěni zastupjer je Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt, druhi zastupjer Helmut Wenzel, měšćanosta Lubnjowa w Błótach.

Taflu za Hronow powalili

Kamjenej pola Radworja. Wopomnjensku taflu za bywšu wjesku Hronow blisko Kamjeneje pola Radworja su nje­znaći na dnju muži powalili. Hakle w lěće 2021 bu na Hronow dopominacy swjaty křiž při drozy mjez Kamjenej a Wulkej Dubrawu spowaleny a wobškodźeny. Škoda wučinješe tehdy 6 000 eurow. Ludźo tukuja na to, zo jedna so při tym wo antiserbske abo antikatolske akcije.

Wotbóčka awtodróhi zawrjena

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND