Krótkopowěsće (05.06.23)

póndźela, 05. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Alojsa Mikławška počesćili

Drježdźany. Serbski zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk je jedna z wosom wosobow, kotrež je prezident krajneho sejma Matthias Rößler (wobaj CDU) ze Sakskej wustawowej medalju předwčerawšim w Drježdźanach wuznamjenił. Mikławšk pyta dialog z wobydlerjemi, wón so za demokratiske hódnoty a swoju domiznu zasadźuje, Röß­ler při přepodaću podšmórny.

B 156 dale wutwarja

Drježdźany. Dalši wažny wotrězk zwjazkoweje dróhi B 156 mjez Budyšinom a Běłej Wodu generalnje saněruja. Za to je Krajna direkcija Sakskeje štwórty twarski wotrězk wot Brězynki do Zdźěrje z wobzamknjenjom wo zwěsćenju plana při­zwolił. Jězdnju zwonka wsow na 7,50 metrow rozšěrja, paralelnje twarja kolesowanski puć.

Najwjetša skazanka brónjow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND