Krótkopowěsće (08.06.23)

štwórtk, 08. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Krizowy kružk zwołali

Choćebuz. Pobrachowacych spadkow dla je „hydrologiska situacija podłu Čorneho Halštrowa dźeń a bóle napjata“. Tohodla bu „ad hoc dźěłowy kružk ‚Extremsituation‘ znowa zwołany“, kotryž ma mjez druhim „naprawy za zlutniwy wobchad z wodu zdźěłać a mjez Braniborskej a Sakskej koordinować“, Braniborski krajny zarjad za wobswět zdźěla.

Nowa platforma a test hry

Drježdźany. W prěnjej połojcy šulskeho lěta su přihotowanske rjadownje na wjace hač 300 sakskich šulach poskitk Sakskeho krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) na platformje Minticity za digitalne wuknjenje w předmjeće němčina jako druha rěč wužiwali. Nětko chcedźa prěnje nazhonjenja wuměnić. Wuknjacy su zapřijeći a móža z wuwiwarjemi platformy interaktiwnu, k nałožowanju rěče motiwowacu hru wuspytać.

Hašek kritizuje NHL

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND