Krótkopowěsće (04.07.23)

wutora, 04. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Socialnje so angažowali

Budyšin. Na akciskim dnju genialnje socialnje su šulerjo so wobdźělacych kubłanišćow dźěłali město toho, zo su w šuli wuknyli. Mzdu přewostaja woni socialnym projektam. Wospjet wobdźělištej so Kulowska wyša šula a Budyski serbski gymnazij. Prěni raz pódla běchu dźensa šulerjo Radworskeje wyšeje šule.

Dźěćace zahrody wuznamjenili

Drježdźany. Mjez dobyćerjemi 8. wubědźowanja sakskich dźěćacych zahrodow je lětsa pjeć mytowanych z Budyskeho wokrjesa. Tak je mjez druhim Worklečanska pěstowarnja „K wódnemu mužej“ 400 eurow dóstała. Wubědźowanje přewjedźe sakske krajne zjednoćenstwo za spěchowanje strowoty. Wčera wječor su akterojo dobyćerjam wuznamjenjenje w Drježdźanskej hygienowym muzeju přepodali.

Saturnowy system: 146 měsačkow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND