Krótkopowěsće (20.11.23)

póndźela, 20. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Stawk na wysokich šulach

Drježdźany. Sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo wysokich šulow w Sakskej dźensa stawkuja. Potrjechene su kubłanišća w Lipsku, Drježdźanach a Kamjenicy. Do stawkowanja bě dźěłarnistwo GEW namołwjało. Přičina su zdźěla prekarne dźěłowe wuměnjenja, wosebje za studentiske pomocne mocy. Přichodne dny su dalše stawki, tež na šulach planowane.

Ze Schirdewanom a Rackete

Augsburg. Lěwica je swoju lisćinu za wólby Europskeho parlamenta 9. junija 2024 kónc tydźenja na zwjazkowym zjězdźe w Augsburgu wuzwoliła. Na čole stejitaj kopředsyda strony Martin Schirdewan a 35lětna njestronjanka, ekologowka a wuchowarka ćěkancow z nuzy Carola Rackete. Wona bě redakciju SN njedawno wopytała. Najlěpši wólbny wuslědk 98,6 procentow docpě lěkar Gerhard Trabert z Mainza na štwórtym městnje

Wjele wobškodźenych awtow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND