Krótkopowěsće (07.02.24)

srjeda, 07. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Pozdatny nadpad njewěrny

Zhorjelc. Kónc januara kursěrowaše w syći rozprawa wo nadpadźe třoch wukrajnikow na Budyšana, kotryž bu zranjeny. Kuriozne pak běše, zo přizjewi so přez platformu instagram. Policija jeho na to přesłyša a wukopa so, zo běše sej wšitko jenož wumyslił. Nětko ma so 22lětny njewěrneho wuprajenja dla zamołwić. Policija skedźbni w tym zwisku na to, zo „tež w interneće prawo płaći“.

„Filmowe nocy“ wohrožene

Drježdźany. „Filmowe nocy dyrbja być!“ rěka kampanja zarjadowarjow „najwjetšeho kinoweho a koncertoweho festiwala Europy“, kajkuž wčera ze zjawnym listom předstajichu. Z njej reaguja na „politiski rozsud města Drježdźany, najenske zrěčenje njepodlěšić a zarjadowanje přichodnje zjawnje wupisać. Pod tymle wuměnjenjemi je přichod ‚Filmowych nocow při połobskim brjoze‘ pobrachowaceje perspektiwy dla“ wohroženy.“

W zwěrjencu dawaja nowosće

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND