Krótkopowěsće (14.02.24)

srjeda, 14. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Sakske předewzaća zeznać

Budyšin. Z darmotnym tiketom podpěruje wobchadny zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) šulerjow, kotřiž chcedźa so na tydźenju wotewrjenych duri sakskich předewzaćow wobdźělić. Akcija pod hesłom „Pohladaj nutř“ wotměje so wot 11. do 16. měrca. Dnjowy tiket je na wosobu wjazany a płaći za wšitke regionalne a měšćanske zwiski z busom kaž tež z ćahom.

EksperiMINT-campus wopytałoj

Radwor. Dr. Stefan Ohm, wědomostny sobudźěłaćer w Astrocentrumje Łužica (DZA) je wčera hromadźe ze serbskej studentku astrofyziki Johannu Šurec zymski prózdninski campus w Radworju wopytał. Wobaj staj ze šulerjemi eksperimentowałoj a app za spó­znawanje hwězdnišća předstajiłoj. Nimo toho informowaštaj wo přichodźe DZA we Łužicy.

Wjace padow hač loni

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND