Krótkopowěsće (05.06.24)

srjeda, 05. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Bombu we Wostrowcu namakali

Wostrowc. Wčera, wutoru, popołdnju běchu dźěłaćerjo we Wostrowcu bombu z druheje swětoweje wójny namakali. Bomba ležeše po wuprajenjach krajnoradneho zarjada w Zhorjelcu wosrjedź bydlenskeje štwórće. Tutu ewakuěrowachu. Někak 200 ludźi dyrbješe swoje bydlenja wopušćić. Tež klóšter Marijina hwězda dyrbjachu knježnje wopušćić.

Rozprawu wo Serbach schwalili

Podstupim. Braniborske knježerstwo je wčera popołdnju druhej rozprawje wo połoženju serbskeho luda w braniborskej přihłosowało. Ministerka za kulturu a wědomosć Manja Schüle (SPD) je mjez druhim na to pokazała, zo bu financowanje Załožby za serbski lud wo pjeć milionow eurow zwyšeny a zo bě móžno, digitalne poskitki za přiswojenje a hajenje rěče wutwarić.

Wuslědki ewaluacije předleža

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND