Policija (26.10.15)

póndźela, 26. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Liška, kotraž je přez dróhu běžała, bě po informaciji policije tele njezbožo mjez Narćom  a Łutami zawiniła.  Foto: Christian Essler Liška, kotraž je přez dróhu běžała, bě po informaciji policije tele njezbožo mjez Narćom a Łutami zawiniła. Foto: Christian Essler

Šešow. Z policiju honił je so w nocy na sobotu 14lětny mopedist. Zastojnikam bě jězdźidło w Njeswačidle napadnyło, dokelž njeměješe trěbne zawěsćenske znački, a chcychu młodostneho tuž kontrolować. Tón pak jim ćekny. Hakle w Šešowje móžachu jeho k zastaću pohnuć. Kontrola zdobom wujewi, zo njeměješe 14lětny nimo winowatostneho zawěsćenja scyła žanu jězbnu dowolnosć. Policija pad nětko dale přepytuje.

Tornow. Z dotal njeznateje přičiny je sobotu popołdnju na dróze mjez Čornym Chołmcom a Tornowom šofer Renaulta do kolesowarki zrazył a ju ćežko zranił. 75lětna kolesowarka bě do samsneho směra po puću. Dokelž při zražce padny a nachwilnje wědomje zhubi, dowjezechu ju najspěšnišo do chorownje. 80lětny šofer awta wosta njezranjeny. Njezbožowa słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije njezbožo přepytuje.

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND