Policija (30.05.16)

póndźela, 30. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Njerjany napohlad skićeše so policistam dźensa w nocy na awtodróze A 4 pola Ohorna.  Foto: Rocci Klein Njerjany napohlad skićeše so policistam dźensa w nocy na awtodróze A 4 pola Ohorna. Foto: Rocci Klein

Nic sornu, ale čłowjeka přejěli

Ohorn. Ćežke wobchadne njezbožo stało je so dźensa w nocy na awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc blisko Ohornskeje wotbóčki. Něhdźe poł hodźiny po połnocy wjacori šoferojo policiji telefonisce zdźělichu, zo běchu po wšěm zdaću sornu přejěli. Jako wobsadka policajskeho awta k městnu njezboža přijědźe, so wukopa, zo njeběchu awta sornu přejěli, ale čłowjeka. Čehodla bě wosoba na awtodróze, je dotal runje tak mało znate kaž jeje identita. Po prěnich dopóznaćach ­běchu štyri wosobowe jězdźidła na nje­zbožu wobdźělene. Kaž wjacori ludźo rozprawjachu, běchu dalše wosobowe awta kaž tež pućowanski bus na městnje njezboža skrótka pozastali, po tym pak dale jěli, dokelž šoferojo měnjachu, zo bě něchtó sornu přejěł.

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND