Policija (15.08.19)

štwórtk, 15. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kaž před 17 lětami

Budyšin. Powołanskich wohnjowych wo­bornikow Budyšina wołachu wčera popołdnju na zapadnu kromu sprjewineho města, a to ke kupnicy Aldi na Drježdźanskej dróze. Hdźež hewak nakładne awta twory dowožuja, paleše so wotpadkowe sudobjo. Dokelž wone direktnje při twarjenju steješe, běchu płomjenja hižo na mały dźěl fasady přeskočili. Sydom kameradow bě z třomi hašenskimi jězdźidłami na městnje a móžeše hór­šemu zadźěwać. Hižo před 17 lětami bě so na podobne wašnje samsna kupnica dospołnje wotpaliła. Tehdy so sobotu wječor tohorunja wotpadkowe sudobjo na samsnym městnje kaž wčera paleše, na čož je woheń kupnicu zničił.

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND