Policija (24.03.20)

wutora, 24. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Postajenje njedodźerželi

Kamjenc/Wojerecy. Policija dźiwa dźeń a raznišo na to, zo maja wobydlerjo po­wšitkowne postajenja sakskeho ministerstwa za socialne a towaršnostnu zhromadnosć dodźeržeć. Tak dyrbjachu minjenu sobotu wobchod za běrowowu potrjebu na Kamjenskej Willyja Muhlowej zawrěć. Njedźelu dopołdnja su pjeć mužam a jednej žonje přebytk při tankowni we Wojerecach zakazali, kotřiž tam piwo pijachu. W Zhorjelcu hrajkaše sej samsny dźeń pjeć dźěći na Wilhelmowym naměsće. Zastojnicy su je powučili a domoj pósłali.

Pytanu žonu namakali

Wulka Dubrawa. Njedźelu wječor bě muž policiju informował, zo pyta přiwuznu. Wona bě popołdnju zahrodku wopušćiła a njeje so wróćiła. Zastojnicy a wokolne wohnjowe wobory na to za 73lětnej pytachu. Prjedy hač dyrbjachu helikopter zasadźić, nańdźe patrulja ­Budyskeho rewěra zamylenu seniorku na zahrodkowej ležownosći. Žona bě zranjena a mrěješe zymu. Wuchowanscy pomocnicy dowjezechu ju do chorownje.

Do wobchoda so zadobyli

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND