Policija (24.03.20)

wutora, 24. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Postajenje njedodźerželi

Kamjenc/Wojerecy. Policija dźiwa dźeń a raznišo na to, zo maja wobydlerjo po­wšitkowne postajenja sakskeho ministerstwa za socialne a towaršnostnu zhromadnosć dodźeržeć. Tak dyrbjachu minjenu sobotu wobchod za běrowowu potrjebu na Kamjenskej Willyja Muhlowej zawrěć. Njedźelu dopołdnja su pjeć mužam a jednej žonje přebytk při tankowni we Wojerecach zakazali, kotřiž tam piwo pijachu. W Zhorjelcu hrajkaše sej samsny dźeń pjeć dźěći na Wilhelmowym naměsće. Zastojnicy su je powučili a domoj pósłali.

Pytanu žonu namakali

Wulka Dubrawa. Njedźelu wječor bě muž policiju informował, zo pyta přiwuznu. Wona bě popołdnju zahrodku wopušćiła a njeje so wróćiła. Zastojnicy a wokolne wohnjowe wobory na to za 73lětnej pytachu. Prjedy hač dyrbjachu helikopter zasadźić, nańdźe patrulja ­Budyskeho rewěra zamylenu seniorku na zahrodkowej ležownosći. Žona bě zranjena a mrěješe zymu. Wuchowanscy pomocnicy dowjezechu ju do chorownje.

Do wobchoda so zadobyli

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk