Policija (22.05.20)

pjatk, 22. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Třěcha so paliła

Budyšin. Palace so kózły wjaceswójbneho domu na Schliebenowej w Budyskej měšćanskej štwórći Zapadne předměsto su wčera wječor zasadźenje něhdźe 70 wohnjowych wobornikow wuskutkowali. Dźakowano spěšnej reakciji je so kameradam poradźiło tomu zadźěwać, zo so woheń na cyłu třěchu wupřestrěje.

Wo móžnych wěcnych škodach w by­dlenjach je tuchwilu runje tak mało znate kaž kelko móhło wuporjedźenje skóncowaneje třěchi płaćić. Nastupajo strowotniske škody dyrbješe wuchowanska słužba třoch wobydlerjow, kotřiž takrjec pod třěchu domskeho bydla, medicinsce zastarać, chutnje zranił pak so po wšěm zdaću nichtó z nich njeje. Dalši wobydlerjo njeběchu potrjecheni.

Policija bě tohorunja spěšnje na městnje. Zastojnicy areal zawěsćichu a zaraćichu. Zajeli su „psychisce nadpadnu wosobinu“, kotraž je „wjacore zasadźenske mocy kaž tež přihladowacych ludźi našćuwała a napluwała“, w zdźělence policije rěka. Wokoło wjaceswójbneho domu běchu so tójšto pasantow zešli, zo bychu na njezbožo sutali.

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk